Učitelia a rodičia

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (sktratka OECD z angl. Organisation for Economic Co-operation and Development) je medzivládna organizácia veľmi ekonomicky rozvinutých štátov sveta, ktoré prijali princípy demokracie a trhovej ekonomiky. OECD:

  • koordinuje ekonomickú a sociálno-politickú spoluprácu členských krajín,
  • sprostredkováva nové investície,
  • presadzuje liberalizáciu medzinárodného obchodu.

Cieľom OECD je napomáhať k:

  • ďalšiemu ekonomickému rozvoju,
  • potlačeniu nezamestnanosti,
  • stabilizácii a rozvoju medzinárodných finančných trhov.

Viac informácií:

  1. OECD

Ako riešiť úlohu:

Urči, ktoré štáty patria do OECD.

Ukážka úlohy

Označ štát alebo štáty, ktoré patria do OECD.

Riešenie úlohy

Označ štát alebo štáty, ktoré patria do OECD.

Nikaragua
Andorra
Dominikánska republika
Estónsko
Česko
Nový Zéland

Rieš úlohyOECD - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
  Štát Hlavné mesto Rozloha (km2) Počet obyvateľov HDP na obyvateľa
Austrália Canberra 7 686 850 25 130 600 49 378
Belgicko Brusel 32 545 11 428 164 49 366
Česko Praha 78 867 10 649 800 38 019
Čile Santiago 756 950 17 574 003 24 747
Dánsko Kodaň 43 094 5 602 628 54 356
Estónsko Tallinn 45 226 1 286 540 33 447
Fínsko Helsinky 337 030 5 433 730 46 343
Francúzsko Paríž 675 417 67 348 000 44 032
Grécko Atény 131 940 10 768 193 28 582
Holandsko Amsterdam 41 526 17 273 000 54 422
Írsko Dublin 70 273 4 585 400 76 744
Island Reykjavík 103 000 321 857 55 322
Izrael Tel Aviv 20 770 8 002 300 38 867
Japonsko Tokio 377 835 126 440 000 42 066
Južná Kórea Soul 98 480 51 635 256 38 824
Kanada Ottawa 9 976 140 37 067 000 46 509
Litva Vilnius 65 200 2 972 949 33 252
Lotyšsko Riga 64 589 2 027 000 28 362
Luxembursko Lucemburk 2 586 524 900 107 640
Maďarsko Budapešť 93 030 9 957 731 28 798
Mexiko Mexiko 1 972 550 119 938 473 18 655
Nemecko Berlín 357 021 82 793 800 52 555
Nórsko Oslo 386 700 5 051 275 62 182
Nový Zéland Wellington 268 680 4 464 300 40 747
Poľsko Varšava 322 575 38 433 600 29 923
Portugalsko Lisabon 92 391 10 291 027 32 554
Rakúsko Viedeň 83 858 8 488 511 53 879
Slovensko Bratislava 49 035 5 412 008 32 371
Slovinsko Ľubľana 20 273 2 059 509 36 387
Spojené kráľovstvo Londýn 263 541 66 040 229 44 920
Spojené štáty americké Washington, D.C. 9 639 810 329 035 000 59 927
Španielsko Madrid 504 782 46 659 302 39 037
Švajčiarsko Bern 41 290 8 014 000 66 307
Švédsko Štokholm 449 964 9 566 945 51 404
Taliansko Rím 301 230 59 499 534 40 923
Turecko Ankara 780 580 80 810 525 28 001
  OECD   36 235 628 1 292 587 089 44 244