Učitelé a rodiče

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (zkráceně OECD z angl. Organisation for Economic Co-operation and Development) je mezivládní organizace velmi ekonomicky rozvinutých států světa, které přijaly principy demokracie a tržní ekonomiky. OECD:

  1. koordinuje ekonomickou a sociálně-politickou spolupráci členských zemí,
  2. zprostředkovává nové investice,
  3. prosazuje liberalizaci mezinárodního obchodu.

Cílem OECD je napomáhat k:

  1. dalšímu ekonomickému rozvoji,
  2. potlačení nezaměstnanosti,
  3. stabilizaci a rozvoji mezinárodních finančních trhů.

Víc informací:

Jak řešit úkol:

Urči, které státy patří do OECD.

Ukázka úlohy

Označ stát nebo státy, které patří do OECD.

Řešení úlohy

Označ stát nebo státy, které patří do OECD.

Izrael
Řecko
Česko
Palestina
Spojené státy americké
Brazílie

Řeš úlohyOECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
  Stát Hlavní město Rozloha (km2) Počet obyvatel HDP na obyvatele
Austrálie Canberra 7 686 850 25 130 600 49 378
Belgie Brusel 32 545 11 428 164 49 366
Česko Praha 78 867 10 649 800 38 019
Dánsko Kodaň 43 094 5 602 628 54 356
Estonsko Tallinn 45 226 1 286 540 33 447
Finsko Helsinky 337 030 5 433 730 46 343
Francie Paříž 675 417 67 348 000 44 032
Chile Santiago de Chile Valparaíso 756 950 17 574 003 24 747
Irsko Dublin 70 273 4 585 400 76 744
Island Reykjavík 103 000 321 857 55 322
Itálie Řím 301 230 59 499 534 40 923
Izrael Tel Aviv 20 770 8 002 300 38 867
Japonsko Tokio 377 835 126 440 000 42 066
Jižní Korea Soul 98 480 51 635 256 38 824
Kanada Ottawa 9 976 140 37 067 000 46 509
Litva Vilnius 65 200 2 972 949 33 252
Lotyšsko Riga 64 589 2 027 000 28 362
Lucembursko Lucemburk 2 586 524 900 107 640
Maďarsko Budapešť 93 030 9 957 731 28 798
Mexiko Ciudad de México 1 972 550 119 938 473 18 655
Německo Berlín 357 021 82 793 800 52 555
Nizozemsko Amsterodam 41 526 17 273 000 54 422
Norsko Oslo 386 700 5 051 275 62 182
Nový Zéland Wellington 268 680 4 464 300 40 747
Polsko Varšava 322 575 38 433 600 29 923
Portugalsko Lisabon 92 391 10 291 027 32 554
Rakousko Vídeň 83 858 8 488 511 53 879
Řecko Athény 131 940 10 768 193 28 582
Slovensko Bratislava 49 035 5 412 008 32 371
Slovinsko Lublaň 20 273 2 059 509 36 387
Spojené království Londýn 263 541 66 040 229 44 920
Spojené státy americké Washington, D.C. 9 639 810 329 035 000 59 927
Španělsko Madrid 504 782 46 659 302 39 037
Švédsko Stockholm 449 964 9 566 945 51 404
Švýcarsko Bern 41 290 8 014 000 66 307
Turecko Ankara 780 580 80 810 525 28 001
  OECD   36 235 628 1 292 587 089 44 244