Učitelé a rodiče

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (zkráceně OECD z angl. Organisation for Economic Co-operation and Development) je mezivládní organizace velmi ekonomicky rozvinutých států světa, které přijaly principy demokracie a tržní ekonomiky. OECD:

  1. koordinuje ekonomickou a sociálně-politickou spolupráci členských zemí,
  2. zprostředkovává nové investice,
  3. prosazuje liberalizaci mezinárodního obchodu.

Cílem OECD je napomáhat k:

  1. dalšímu ekonomickému rozvoji,
  2. potlačení nezaměstnanosti,
  3. stabilizaci a rozvoji mezinárodních finančních trhů.

Víc informací:

Jak řešit úkol:

Urči, které státy patří do OECD.

Ukázka úlohy

Označ stát nebo státy, které patří do OECD.

Řešení úlohy

Označ stát nebo státy, které patří do OECD.

Španělsko
Lichtenštejnsko
Filipíny

Řeš úlohyOECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
  Stát Hlavní město Rozloha (km2) Počet obyvatel HDP na obyvatele
Austrálie Canberra 7 686 850 25 130 600 49 378
Belgie Brusel 32 545 11 428 164 49 366
Česko Praha 78 867 10 649 800 38 019
Dánsko Kodaň 43 094 5 602 628 54 356
Estonsko Tallinn 45 226 1 286 540 33 447
Finsko Helsinky 337 030 5 433 730 46 343
Francie Paříž 675 417 67 348 000 44 032
Chile Santiago de Chile Valparaíso 756 950 17 574 003 24 747
Irsko Dublin 70 273 4 585 400 76 744
Island Reykjavík 103 000 321 857 55 322
Itálie Řím 301 230 59 499 534 40 923
Izrael Tel Aviv 20 770 8 002 300 38 867
Japonsko Tokio 377 835 126 440 000 42 066
Jižní Korea Soul 98 480 51 635 256 38 824
Kanada Ottawa 9 976 140 37 067 000 46 509
Litva Vilnius 65 200 2 972 949 33 252
Lotyšsko Riga 64 589 2 027 000 28 362
Lucembursko Lucemburk 2 586 524 900 107 640
Maďarsko Budapešť 93 030 9 957 731 28 798
Mexiko Ciudad de México 1 972 550 119 938 473 18 655
Německo Berlín 357 021 82 793 800 52 555
Nizozemsko Amsterodam 41 526 17 273 000 54 422
Norsko Oslo 386 700 5 051 275 62 182
Nový Zéland Wellington 268 680 4 464 300 40 747
Polsko Varšava 322 575 38 433 600 29 923
Portugalsko Lisabon 92 391 10 291 027 32 554
Rakousko Vídeň 83 858 8 488 511 53 879
Řecko Athény 131 940 10 768 193 28 582
Slovensko Bratislava 49 035 5 412 008 32 371
Slovinsko Lublaň 20 273 2 059 509 36 387
Spojené království Londýn 263 541 66 040 229 44 920
Spojené státy americké Washington, D.C. 9 639 810 329 035 000 59 927
Španělsko Madrid 504 782 46 659 302 39 037
Švédsko Stockholm 449 964 9 566 945 51 404
Švýcarsko Bern 41 290 8 014 000 66 307
Turecko Ankara 780 580 80 810 525 28 001
  OECD   36 235 628 1 292 587 089 44 244