Lehrer und Eltern

Európska únia (EÚ) je oficiálne politická a ekonomická únia, ktorá si kladie za cieľ zlepšiť spoluprácu v Európe.

Cieľom Únie je presadzovať mier, svoje hodnoty a blaho obyvateľov. Únia ponúka svojim občanom najmä priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti bez vnútorných hraníc, v ktorom je zaručený voľný pohyb osôb. Vytvára vnútorný trh a usiluje sa o trvalo udržateľný rozvoj Európy založený na vyváženom hospodárskom raste a vysoko konkurencieschopnom sociálnom trhovom hospodárstve a ochrane životného prostredia. Podporuje vedecký a technický pokrok a bojuje proti sociálnemu vylúčeniu. Medzi ciele ďalej patrí podpora hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti a solidarity medzi členskými štátmi. Únia vytvorí hospodársku a menovú úniu, ktorej menou je euro. Vo svojich vzťahoch s okolitým svetom Únia zachováva a podporuje svoje hodnoty a záujmy a prispieva k ochrane vlastných občanov. Podľa zmluvy prispieva k mieru, bezpečnosti, trvalo udržateľnému rozvoju planéty, k voľnému a spravodlivému obchodu, k odstráneniu chudoby, ochrane ľudských práv a k dodržiavaniu a rozvoju medzinárodného práva.

Mehr Informationen:

Anleitung:

Označ štát alebo štáty, ktoré patria do Európskej únie.

Beispiel

Označ štát alebo štáty, ktoré patria do Európskej únie.

Lösung

Označ štát alebo štáty, ktoré patria do Európskej únie.

Rumänien
Türkei
Weißrussland
Griechenland
Slovenien
Irland

Löse die AufgabenEU - Europäische Union
  Land Hauptstadt Bereich (km2) Die Bevölkerung Das BIP pro Kopf
Belgien Brüssel 32 545 11 428 164 49 366
Bulgarien Sofia 110 910 7 050 034 20 948
Dänemark Kopenhagen 43 094 5 602 628 54 356
Deutschland Berlin 357 021 82 793 800 52 555
Estland Tallinn 45 226 1 286 540 33 447
Finnland Helsinki 337 030 5 433 730 46 343
Frankreich Paris 675 417 67 348 000 44 032
Griechenland Athen 131 940 10 768 193 28 582
Irland Dublin 70 273 4 585 400 76 744
Italien Rom 301 230 59 499 534 40 923
Kroatien Zagreb 56 542 4 290 612 26 295
Lettland Riga 64 589 2 027 000 28 362
Litauen Vilnius 65 200 2 972 949 33 252
Luxemburg Luxemburg 2 586 524 900 107 640
Malta Valletta 316 416 055 40 796
Niederlande (Holland) Amsterdam 41 526 17 273 000 54 422
Österreich Wien 83 858 8 488 511 53 879
Polen Warschau 322 575 38 433 600 29 923
Portugal Lissabon 92 391 10 291 027 32 554
Rumänien Bukarest 237 500 19 523 621 26 660
Schweden Stockholm 449 964 9 566 945 51 404
Slovenien Ljubljana 20 273 2 059 509 36 387
Slowakei Bratislava 49 035 5 412 008 32 371
Spanien Madrid 504 782 46 659 302 39 037
Tschechien Prag 78 867 10 649 800 38 019
Ungarn Budapest 93 030 9 957 731 28 798
Zypern Nikosia 9 250 862 000 36 012
    4 276 970 445 204 593 42 125