Učitelia a rodičia

Európska únia (EÚ) je oficiálne politická a ekonomická únia, ktorá si kladie za cieľ zlepšiť spoluprácu v Európe.

Cieľom Únie je presadzovať mier, svoje hodnoty a blaho obyvateľov. Únia ponúka svojim občanom najmä priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti bez vnútorných hraníc, v ktorom je zaručený voľný pohyb osôb. Vytvára vnútorný trh a usiluje sa o trvalo udržateľný rozvoj Európy založený na vyváženom hospodárskom raste a vysoko konkurencieschopnom sociálnom trhovom hospodárstve a ochrane životného prostredia. Podporuje vedecký a technický pokrok a bojuje proti sociálnemu vylúčeniu. Medzi ciele ďalej patrí podpora hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti a solidarity medzi členskými štátmi. Únia vytvorí hospodársku a menovú úniu, ktorej menou je euro. Vo svojich vzťahoch s okolitým svetom Únia zachováva a podporuje svoje hodnoty a záujmy a prispieva k ochrane vlastných občanov. Podľa zmluvy prispieva k mieru, bezpečnosti, trvalo udržateľnému rozvoju planéty, k voľnému a spravodlivému obchodu, k odstráneniu chudoby, ochrane ľudských práv a k dodržiavaniu a rozvoju medzinárodného práva.

Viac informácií:

  1. Európska únia

Ako riešiť úlohu:

Označ štát alebo štáty, ktoré patria do Európskej únie.

Ukážka úlohy

Označ štát alebo štáty, ktoré patria do Európskej únie.

Riešenie úlohy

Označ štát alebo štáty, ktoré patria do Európskej únie.

Švajčiarsko
Malta
Taliansko
Albánsko
Rakúsko
Moldavsko

Rieš úlohyEÚ - Európska únia
  Štát Hlavné mesto Rozloha (km2) Počet obyvateľov HDP na obyvateľa
Belgicko Brusel 32 545 11 428 164 49 366
Bulharsko Sofia 110 910 7 050 034 20 948
Cyprus Nikózia 9 250 862 000 36 012
Česko Praha 78 867 10 649 800 38 019
Dánsko Kodaň 43 094 5 602 628 54 356
Estónsko Tallinn 45 226 1 286 540 33 447
Fínsko Helsinky 337 030 5 433 730 46 343
Francúzsko Paríž 675 417 67 348 000 44 032
Grécko Atény 131 940 10 768 193 28 582
Holandsko Amsterdam 41 526 17 273 000 54 422
Chorvátsko Záhreb 56 542 4 290 612 26 295
Írsko Dublin 70 273 4 585 400 76 744
Litva Vilnius 65 200 2 972 949 33 252
Lotyšsko Riga 64 589 2 027 000 28 362
Luxembursko Lucemburk 2 586 524 900 107 640
Maďarsko Budapešť 93 030 9 957 731 28 798
Malta Valletta 316 416 055 40 796
Nemecko Berlín 357 021 82 793 800 52 555
Poľsko Varšava 322 575 38 433 600 29 923
Portugalsko Lisabon 92 391 10 291 027 32 554
Rakúsko Viedeň 83 858 8 488 511 53 879
Rumunsko Bukurešť 237 500 19 523 621 26 660
Slovensko Bratislava 49 035 5 412 008 32 371
Slovinsko Ľubľana 20 273 2 059 509 36 387
Španielsko Madrid 504 782 46 659 302 39 037
Švédsko Štokholm 449 964 9 566 945 51 404
Taliansko Rím 301 230 59 499 534 40 923
    4 276 970 445 204 593 42 125