Učitelé a rodiče

Evropská unie (EU) je oficiálně politická a ekonomická unie, která si klade za cíl zlepšit spolupráci v Evropě.

Cílem Unie je podporovat mír, své hodnoty a blahobyt obyvatel. Unie zejména poskytuje svým občanům prostor svobody, bezpečnosti a práva bez vnitřních hranic, ve kterém je zaručen volný pohyb osob. Vytváří vnitřní trh a usiluje o udržitelný rozvoj Evropy, založený na vyváženém hospodářském růstu a vysoce konkurenceschopném sociálně tržním hospodářství a ochraně životního prostředí. Podporuje vědecký a technický pokrok a bojuje proti sociálnímu vyloučení. Mezi cíle dále patří podpora hospodářské, sociální a územní soudržnosti a solidarity mezi členskými státy. Unie vytváří hospodářskou a měnovou unii, jejíž měnou je euro. Ve svých vztazích s okolním světem Unie zastává a podporuje své hodnoty a zájmy a přispívá k ochraně vlastních občanů. Dle smlouvy přispívá k míru, bezpečnosti, udržitelnému rozvoji planety, volnému a spravedlivému obchodování, vymýcení chudoby, ochraně lidských práv a k dodržování a rozvoji mezinárodního práva.

Víc informací:

Jak řešit úkol:

Označ stát nebo státy, které patří do Evropské unie.

Ukázka úlohy

Označ stát nebo státy, které patří do EU.

Řešení úlohy

Označ stát nebo státy, které patří do EU.

Monako
Andorra
Srbsko
Polsko
Turecko
Česko

Řeš úlohyEU - Evropská unie
  Stát Hlavní město Rozloha (km2) Počet obyvatel HDP na obyvatele
Belgie Brusel 32 545 11 428 164 49 366
Bulharsko Sofie 110 910 7 050 034 20 948
Česko Praha 78 867 10 649 800 38 019
Dánsko Kodaň 43 094 5 602 628 54 356
Estonsko Tallinn 45 226 1 286 540 33 447
Finsko Helsinky 337 030 5 433 730 46 343
Francie Paříž 675 417 67 348 000 44 032
Chorvatsko Záhřeb 56 542 4 290 612 26 295
Irsko Dublin 70 273 4 585 400 76 744
Itálie Řím 301 230 59 499 534 40 923
Kypr Nikósie 9 250 862 000 36 012
Litva Vilnius 65 200 2 972 949 33 252
Lotyšsko Riga 64 589 2 027 000 28 362
Lucembursko Lucemburk 2 586 524 900 107 640
Maďarsko Budapešť 93 030 9 957 731 28 798
Malta Valletta 316 416 055 40 796
Německo Berlín 357 021 82 793 800 52 555
Nizozemsko Amsterodam 41 526 17 273 000 54 422
Polsko Varšava 322 575 38 433 600 29 923
Portugalsko Lisabon 92 391 10 291 027 32 554
Rakousko Vídeň 83 858 8 488 511 53 879
Rumunsko Bukurešť 237 500 19 523 621 26 660
Řecko Athény 131 940 10 768 193 28 582
Slovensko Bratislava 49 035 5 412 008 32 371
Slovinsko Lublaň 20 273 2 059 509 36 387
Španělsko Madrid 504 782 46 659 302 39 037
Švédsko Stockholm 449 964 9 566 945 51 404
  EU   4 276 970 445 204 593 42 125