Učitelia a rodičia

Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE, anglicky Organization for Security and Cooperation in Europe, OSCE) je medzinárodná bezpečnostná organizácia, ktorá vznikla v roku 1995 transformáciou Konferencie o bezpečnosti a spolupráce v Európe (KBSE, tiež Helsinská konferencia). OBSE združuje hlavne európske štáty. Členom je 57 štátov, okrem štátov v Európe a pri Stredozemnom mori tiež štáty zakaukazské, stredoázijské a USA s Kanadou.

Viac informácií:

  1. OBSE

Ako riešiť úlohu:

Urči, ktoré štáty patria do OBSE.

Ukážka úlohy

Označ štát alebo štáty, ktoré patria do OBSE.

Riešenie úlohy

Označ štát alebo štáty, ktoré patria do OBSE.

Rieš úlohyOBSE - Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe