Lehrer und Eltern

Die Erde

Atlas der Länder

Tabelle der Länder

Ländervergleich

Internationale Organisationen

Färben Sie die Karte

Vyšehradská skupina (V4) je aliancia štyroch štátov strednej Európy, ktorá sa zameriava na presadzovanie spolupráce a stability v širšom regióne Strednej Európy.

Skupina založila Medzinárodný vyšehradský fond. Jeho poslaním je podporovať rozvoj užšej spolupráce a posilňovanie vzájomných väzieb medzi štátmi V4. Fond finančne podporuje projekty v týchto oblastiach - kultúry, vedy a výskumu, vzdelávania, výmeny mládeže, rozvoj turizmu a cezhraničnej spolupráce.

V4 tiež zostavila Vyšehradskú bojovú skupinu, ktorá zahŕňa spoločné vojenské cvičenia, koordinované zabezpečovanie obrany a spoločný vývoj obrany v týchto štyroch európskych štátoch.

Mehr Informationen:

V4 - Visegrad Vier
  Land Hauptstadt Bereich (km2) Die Bevölkerung Das BIP pro Kopf
Polen Warschau 322 575 38 433 600 29 923
Slowakei Bratislava 49 035 5 412 008 32 371
Tschechien Prag 78 867 10 649 800 38 019
Ungarn Budapest 93 030 9 957 731 28 798
    543 507 64 453 139 31 292