Lehrer und Eltern

Die Erde

Atlas der Länder

Tabelle der Länder

Ländervergleich

Internationale Organisationen

Färben Sie die Karte

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Karte einzufärben:

  1. Každej krajine je možné individuálne zvoliť farbu.
  2. Alebo označíš niekoľko krajín a naraz všetkým označeným krajinám zmeníš farbu tu: .
  3. Alebo sa označené krajiny vyfarbia vlastnou vlajkou.

Keď si nastavil farby pre všetky krajiny, potvrď nastavenie a v novom okne sa zobrazí vyfarbená mapa.

  ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   

  ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   

  ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   

  ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   

  ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,