Učitelia a rodičia

Zem

Atlas krajín

Tabuľka štátov

Porovnanie krajín

Organizácie

Vyfarbi mapu

  1. Polomer: 6 371 km

  2. Priemer: 12 742 km

  3. Obvod: 40 075 km

  4. Objem: 1012 km3

  5. Hmotnosť: 6 * 1024 kg

  6. Priemerná hustota: 5,5 g/cm3

  7. Gravitácia: 9,8 m/s2

Zloženie:

  1. Železo: 34,1 %

  2. Kyslík: 28,2 %

  3. Kremík: 17,2 %

  4. Horčík: 15,9 %

  5. Nikel: 1,6 %

  6. Vápnik: 1,6 %

  7. Hliník: 1,5 %

  8. Síra: 0,7 %

  9. Sodík: 0,25 %

  10. Titán: 0,071 %

  11. Draslík: 0,019 %

  12. Ostatné: 0,53 %