Učitelia a rodičia

Schengenský priestor (hovorovo Schengen) je označenie pre územie 26 európskych štátov, na ktorom môžu osoby prekračovať hranice zmluvných štátov na ktoromkoľvek mieste bez toho, že by museli prejsť hraničnou kontrolou. Zmluvnými štátmi sú prevažne krajiny Európskej únie, ale sú medzi nimi aj niektoré nečlenské štáty EÚ. Do schengenského priestoru spadajú aj niektorá zo zámorských území členských štátov.

Viac informácií:

  1. Euroskop.cz

Ako riešiť úlohu:

Urči, ktoré štáty patria do Schengenského priestoru.

Ukážka úlohy

Urči, ktoré štáty patria do Schengenského priestoru.

Riešenie úlohy

Urči, ktoré štáty patria do Schengenského priestoru.

Cyprus
Rusko
Severné Macedónsko
Albánsko
Nórsko
Lotyšsko

Rieš úlohySchengenský priestor
  Štát Hlavné mesto Rozloha (km2) Počet obyvateľov HDP na obyvateľa
Belgicko Brusel 32 545 11 428 164 49 366
Česko Praha 78 867 10 649 800 38 019
Dánsko Kodaň 43 094 5 602 628 54 356
Estónsko Tallinn 45 226 1 286 540 33 447
Fínsko Helsinky 337 030 5 433 730 46 343
Francúzsko Paríž 675 417 67 348 000 44 032
Grécko Atény 131 940 10 768 193 28 582
Holandsko Amsterdam 41 526 17 273 000 54 422
Chorvátsko Záhreb 56 542 4 290 612 26 295
Island Reykjavík 103 000 321 857 55 322
Lichtenštajnsko Vaduz 160 36 842 N/A
Litva Vilnius 65 200 2 972 949 33 252
Lotyšsko Riga 64 589 2 027 000 28 362
Luxembursko Lucemburk 2 586 524 900 107 640
Maďarsko Budapešť 93 030 9 957 731 28 798
Malta Valletta 316 416 055 40 796
Nemecko Berlín 357 021 82 793 800 52 555
Nórsko Oslo 386 700 5 051 275 62 182
Poľsko Varšava 322 575 38 433 600 29 923
Portugalsko Lisabon 92 391 10 291 027 32 554
Rakúsko Viedeň 83 858 8 488 511 53 879
Slovensko Bratislava 49 035 5 412 008 32 371
Slovinsko Ľubľana 20 273 2 059 509 36 387
Španielsko Madrid 504 782 46 659 302 39 037
Švajčiarsko Bern 41 290 8 014 000 66 307
Švédsko Štokholm 449 964 9 566 945 51 404
Taliansko Rím 301 230 59 499 534 40 923
  Schengenský priestor   4 380 187 426 607 512 43 521