Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Nájdi na mape vybraný štát USA.

Ukážka úlohy

Označ na mape štát USA Pennsylvania.

Riešenie úlohy

Označ na mape štát USA Pennsylvania.

Rieš úlohy