Učitelé a rodiče

Jak řešit úkol:

Najdi na mapě vybraný stát USA.

Ukázka úlohy

Označ na mapě stát USA Pennsylvania.

Řešení úlohy

Označ na mapě stát USA Pennsylvania.

Řeš úlohy