Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Urči podľa fotografií, kde sa nachádza vybraný zámok alebo hrad.

Ukážka úlohy

Aký zámok alebo hrad je na fotografii?

         

Riešenie úlohy

Aký zámok alebo hrad je na fotografii?

Beckov

Rieš úlohy