Učitelé a rodiče

Jak řešit úkol:

Urči podle fotografií, kde se nachází vybraný zámek nebo hrad.

Ukázka úlohy

Jaký zámek nebo hrad je na fotografii?

         

Řešení úlohy

Jaký zámek nebo hrad je na fotografii?

Loket

Řeš úlohy