Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Urči fotku pre daný štát.

Ukážka úlohy

Ktorá fotka patrí štátu Rumunsko s hlavným mestom Bukurešť?


Rumunsko? Rumunsko? Rumunsko?

Riešenie úlohy

Ktorá fotka patrí štátu Rumunsko s hlavným mestom Bukurešť?


Luxembursko Rumunsko Lotyšsko

Rieš úlohy