Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Urči fotku pre daný štát.

Ukážka úlohy

Ktorá fotka patrí štátu Lotyšsko (Lotyšská republika) s hlavným mestom Riga?


Lotyšsko? Lotyšsko? Lotyšsko?

Riešenie úlohy

Ktorá fotka patrí štátu Lotyšsko (Lotyšská republika) s hlavným mestom Riga?


Lotyšsko Taliansko Maďarsko

Rieš úlohy