Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Urči fotku pre daný štát.

Ukážka úlohy

Ktorá fotka patrí štátu Albánsko (Albánska republika) s hlavným mestom Tirana?


Albánsko? Albánsko? Albánsko?

Riešenie úlohy

Ktorá fotka patrí štátu Albánsko (Albánska republika) s hlavným mestom Tirana?


Albánsko Slovinsko Maďarsko

Rieš úlohy