Učitelé a rodiče

Jak řešit úkol:

Urči fotku pro daný stát.

Ukázka úlohy

Která fotka patří státu San Marino (Republika San Marino) s hlavním městem San Marino?


San Marino? San Marino? San Marino?

Řešení úlohy

Která fotka patří státu San Marino (Republika San Marino) s hlavním městem San Marino?


Rusko Německo San Marino

Řeš úlohy