Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Urči štát podľa fotografií.

Ukážka úlohy

Ktorému štátu patrí táto fotografia alebo tieto fotografie?


         

Riešenie úlohy

Ktorému štátu patrí táto fotografia alebo tieto fotografie?


San Maríno (Sanmarínska republika)

Rieš úlohy