Učitelé a rodiče

Jak řešit úkol:

Urči stát podle fotografií.

Ukázka úlohy

Kterému státu patří tato fotografie nebo tyto fotografie?


         

Řešení úlohy

Kterému státu patří tato fotografie nebo tyto fotografie?


Vatikán (Městský stát Vatikán)

Řeš úlohy