Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Urči región v Taliansku podľa slepej mapy.

Ukážka úlohy

Ktorý región v Taliansku je vyznačený na tejto slepej mape?

     

Riešenie úlohy

Ktorý región v Taliansku je vyznačený na tejto slepej mape?

Ligúria

Rieš úlohy