Učitelé a rodiče

Jak řešit úkol:

Urči region v Itálii podle slepé mapy.

Ukázka úlohy

Který region v Itálii je vyznačen na této slepé mapě?

     

Řešení úlohy

Který region v Itálii je vyznačen na této slepé mapě?

Sicílie

Řeš úlohy