Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Urči vlajku pre daný štát.

Ukážka úlohy

Ktorá vlajka patrí štátu Dánsko (Dánske kráľovstvo)?


 Dánsko?   Dánsko?   Dánsko? 

Riešenie úlohy

Ktorá vlajka patrí štátu Dánsko (Dánske kráľovstvo)?


 Dánsko   Uzbekistan   Libéria 

Rieš úlohy