Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Urči vlajku pre daný štát.

Ukážka úlohy

Ktorá vlajka patrí štátu Mauritánia (Mauritánska islamská republika)?


 Mauritánia?   Mauritánia?   Mauritánia? 

Riešenie úlohy

Ktorá vlajka patrí štátu Mauritánia (Mauritánska islamská republika)?


 Mauritánia   Turecko   Vietnam 

Rieš úlohy