Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Urči vlajku pre daný štát.

Ukážka úlohy

Ktorá vlajka patrí štátu Írsko?


 Írsko?   Írsko?   Írsko? 

Riešenie úlohy

Ktorá vlajka patrí štátu Írsko?


 Čad   Írsko   Antigua a Barbuda 

Rieš úlohy