Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Urči vlajku pre daný štát.

Ukážka úlohy

Ktorá vlajka patrí štátu Šalamúnove ostrovy (Šalomúnove ostrovy)?


 Šalamúnove ostrovy?   Šalamúnove ostrovy?   Šalamúnove ostrovy? 

Riešenie úlohy

Ktorá vlajka patrí štátu Šalamúnove ostrovy (Šalomúnove ostrovy)?


 Svazijsko   San Maríno   Šalamúnove ostrovy 

Rieš úlohy