Učitelé a rodiče

Jak řešit úkol:

Urči vlajku pro daný stát.

Ukázka úlohy

Která vlajka patří státu Litva (Litevská republika)?


 Litva?   Litva?   Litva? 

Řešení úlohy

Která vlajka patří státu Litva (Litevská republika)?


 Ekvádor   Kapverdy   Litva 

Řeš úlohy