Učitelé a rodiče

Jak řešit úkol:

Urči vlajku pro daný stát.

Ukázka úlohy

Která vlajka patří státu Malawi (Malawiská republika)?


 Malawi?   Malawi?   Malawi? 

Řešení úlohy

Která vlajka patří státu Malawi (Malawiská republika)?


 Fidži   Malawi   Kolumbie 

Řeš úlohy