Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Urči štát podľa vlajky.

Ukážka úlohy

Ktorému štátu patrí táto vlajka?


         

Riešenie úlohy

Ktorému štátu patrí táto vlajka?


Filipíny (Filipínska republika)

Rieš úlohy