Učitelé a rodiče

Jak řešit úkol:

Urči stát podle vlajky.

Ukázka úlohy

Kterému státu patří tato vlajka?


         

Řešení úlohy

Kterému státu patří tato vlajka?


Argentina (Argentinská republika)

Řeš úlohy