Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Urči spoločenstvo v Španielsku podľa slepej mapy.

Ukážka úlohy

Ktoré spoločenstvo v Španielsku je vyznačené na tejto slepej mape?

     

Riešenie úlohy

Ktoré spoločenstvo v Španielsku je vyznačené na tejto slepej mape?

Valencia

Rieš úlohy