Učitelé a rodiče

Jak řešit úkol:

Urči společenství ve Španělsku podle slepé mapy.

Ukázka úlohy

Které společenství ve Španělsku je vyznačené na této slepé mapě?

     

Řešení úlohy

Které společenství ve Španělsku je vyznačené na této slepé mapě?

Baleárské ostrovy

Řeš úlohy