Učitelia a rodičia

Európsky hospodársky priestor (EHP), (anglicky European Economic Area - EEA), je priestor, v ktorom je zaručená sloboda pohybu tovaru, osôb, služieb a kapitálu vo vnútri Európskeho jednotného trhu. Vznikol 1. januára 1994 na základe dohody uzavrenej medzi členskými štátmi Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO/po anglicky EFTA) a Európskym spoločenstvom (dnešná Európska únia). Dohoda o EHP špecifikuje, že členstvo v EHP je otvorené pre členov EÚ a EZVO. Členovia EZVO sa teda môžu účastniť Európskeho vnútorného trhu bez toho, že by boli členmi EÚ.

    1. Európsky hospodársky priestor

Ako riešiť úlohu:

Urči, ktoré štáty patria do Európskeho hospodárskeho priestoru.

Ukážka úlohy

Označ štát alebo štáty, ktoré patria do Európskeho hospodárskeho priestoru.

Riešenie úlohy

Označ štát alebo štáty, ktoré patria do Európskeho hospodárskeho priestoru.

Spojené kráľovstvo
Severné Macedónsko
Ukrajina
Estónsko
Srbsko
Čierna Hora

Rieš úlohyEEA - Európsky hospodársky priestor
  Štát Hlavné mesto Rozloha (km2) Počet obyvateľov HDP na obyvateľa
Belgicko Brusel 32 545 11 428 164 49 366
Bulharsko Sofia 110 910 7 050 034 20 948
Cyprus Nikózia 9 250 862 000 36 012
Česko Praha 78 867 10 649 800 38 019
Dánsko Kodaň 43 094 5 602 628 54 356
Estónsko Tallinn 45 226 1 286 540 33 447
Fínsko Helsinky 337 030 5 433 730 46 343
Francúzsko Paríž 675 417 67 348 000 44 032
Grécko Atény 131 940 10 768 193 28 582
Holandsko Amsterdam 41 526 17 273 000 54 422
Chorvátsko Záhreb 56 542 4 290 612 26 295
Írsko Dublin 70 273 4 585 400 76 744
Island Reykjavík 103 000 321 857 55 322
Lichtenštajnsko Vaduz 160 36 842 N/A
Litva Vilnius 65 200 2 972 949 33 252
Lotyšsko Riga 64 589 2 027 000 28 362
Luxembursko Lucemburk 2 586 524 900 107 640
Maďarsko Budapešť 93 030 9 957 731 28 798
Malta Valletta 316 416 055 40 796
Nemecko Berlín 357 021 82 793 800 52 555
Nórsko Oslo 386 700 5 051 275 62 182
Poľsko Varšava 322 575 38 433 600 29 923
Portugalsko Lisabon 92 391 10 291 027 32 554
Rakúsko Viedeň 83 858 8 488 511 53 879
Rumunsko Bukurešť 237 500 19 523 621 26 660
Slovensko Bratislava 49 035 5 412 008 32 371
Slovinsko Ľubľana 20 273 2 059 509 36 387
Spojené kráľovstvo Londýn 263 541 66 040 229 44 920
Španielsko Madrid 504 782 46 659 302 39 037
Švédsko Štokholm 449 964 9 566 945 51 404
Taliansko Rím 301 230 59 499 534 40 923
  EHT   5 030 371 516 654 796 42 683