Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Nájdi na mape vybranú spolkovú krajinu v Nemecku.

Ukážka úlohy

Označ na mape spolkovú krajinu v Nemecku Porýnie-Falcko.

Riešenie úlohy

Označ na mape spolkovú krajinu v Nemecku Porýnie-Falcko.

Rieš úlohy