Učitelé a rodiče

Jak řešit úkol:

Najdi na mapě vybranou spolkovou zemi v Německu.

Ukázka úlohy

Označ na mapě spolkovou zemi v Německu Dolní Sasko.

Řešení úlohy

Označ na mapě spolkovou zemi v Německu Dolní Sasko.

Řeš úlohy