Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Urči štát podľa hlavného mesta.

Ukážka úlohy

Rím je hlavným mestom štátu ...


         

Riešenie úlohy

Rím je hlavným mestom štátu ...


Taliansko (Talianska republika)

Rieš úlohy