Učitelé a rodiče

Jak řešit úkol:

Urči stát podle hlavního města.

Ukázka úlohy

Amsterodam je hlavním městem státu ...


         

Řešení úlohy

Amsterodam je hlavním městem státu ...


Nizozemsko (Nizozemské království)

Řeš úlohy