Učitelé a rodiče

Jak řešit úkol:

Urči stát podle hlavního města.

Ukázka úlohy

Bamako je hlavním městem státu ...


         

Řešení úlohy

Bamako je hlavním městem státu ...


Mali (Republika Mali)

Řeš úlohy