Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Nájdi na mape vybraný štát.

Ukážka úlohy

Označ na mape štát Švajčiarsko (Švajčiarska konfederácia).

Riešenie úlohy

Označ na mape štát Švajčiarsko (Švajčiarska konfederácia).

Rieš úlohy