Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Nájdi na mape vybraný štát.

Ukážka úlohy

Označ na mape štát Litva (Litovská republika).

Riešenie úlohy

Označ na mape štát Litva (Litovská republika).

Rieš úlohy