Učitelé a rodiče

Jak řešit úkol:

Najdi na mapě vybraný stát.

Ukázka úlohy

Označ na mapě stát Maďarsko.

Řešení úlohy

Označ na mapě stát Maďarsko.

Řeš úlohy