Učitelé a rodiče

Jak řešit úkol:

Najdi na mapě vybraný stát.

Ukázka úlohy

Označ na mapě stát Portugalsko (Portugalská republika).

Řešení úlohy

Označ na mapě stát Portugalsko (Portugalská republika).

Řeš úlohy