Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Urči štát podľa slepej mapy.

Ukážka úlohy

Ktorý štát je vyznačený na tejto slepej mape?


         

Riešenie úlohy

Ktorý štát je vyznačený na tejto slepej mape?


Palau (Palauská republika)

Rieš úlohy