Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Urči štát podľa slepej mapy.

Ukážka úlohy

Ktorý štát je vyznačený na tejto slepej mape?


         

Riešenie úlohy

Ktorý štát je vyznačený na tejto slepej mape?


Afganistan (Afghanská islamská republika)

Rieš úlohy