Učitelé a rodiče

Jak řešit úkol:

Urči stát podle slepé mapy.

Ukázka úlohy

Který stát je vyznačen na této slepé mapě?


         

Řešení úlohy

Který stát je vyznačen na této slepé mapě?


Komory (Komorský svaz)

Řeš úlohy