Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Nájdi na mape vybranú spolkovú krajinu v Rakúsku.

Ukážka úlohy

Označ na mape spolkovú krajinu v Rakúsku Tirolsko.

Riešenie úlohy

Označ na mape spolkovú krajinu v Rakúsku Tirolsko.

Rieš úlohy