Učitelé a rodiče

Jak řešit úkol:

Najdi na mapě vybranou spolkovou zemi v Rakousku.

Ukázka úlohy

Označ na mapě spolkovou zemi v Rakousku Salcbursko.

Řešení úlohy

Označ na mapě spolkovou zemi v Rakousku Salcbursko.

Řeš úlohy