Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Urči spolkovú krajinu v Rakúsku podľa slepej mapy.

Ukážka úlohy

Ktorá spolková krajina v Rakúsku je vyznačená na tejto slepej mape?

     

Riešenie úlohy

Ktorá spolková krajina v Rakúsku je vyznačená na tejto slepej mape?

Burgenland

Rieš úlohy