Učitelé a rodiče

Jak řešit úkol:

Urči spolkovou zemi v Rakousku podle slepé mapy.

Ukázka úlohy

Která spolková země v Rakousku je vyznačena na této slepé mapě?

     

Řešení úlohy

Která spolková země v Rakousku je vyznačena na této slepé mapě?

Vorarlbersko

Řeš úlohy