Učitelia a rodičia

Rieš úlohy


Typ úlohy:

Všetky úlohy
Ako riešiť úlohu:

Tvojou úlohou je úspešne dôjsť do cieľa ako prvý a zvíťaziť tak nad Georgínou. Cestou plníme rôzne úlohy. V hre sa striedate. Georgína začína ako prvá.

  1. Georgína hodí kockou a posunie sa o toľko polí, koľko jej padlo na kocke.
  2. Rieši úlohu. Musí úlohu vyriešiť, inak sa vráti na pôvodné pole.
  3. Na rade si ty. Hodíš kockou a posunieš sa o toľko polí, koľko ti padlo na kocke.
  4. Riešiš úlohu. Musíš ju vyriešiť, inak sa vrátiš na pôvodné pole.
  5. Takto sa striedate. Víťazom sa stane ten, kto dôjde ako prvý do cieľa. Potom hra končí.

Prajem veľa šťastia a nech vyhraje ten lepší z vás.