Učitelia a rodičia
Chceš hrať? Prihlás sa a vyber si spoluhráča.

Rieš úlohy


Keď chceš hrať proti kamarátovi, musíš sa najprv prihlásiť.

Ako riešiť úlohu:

Tvojou úlohou je získať všetky poháre ako prvý a zvíťaziť tak nad spoluhráčom. Cestou plníte rôzne úlohy. V hre sa striedate. Spoluhráč začína ako prvý.

  1. Zvoľ si spoluhráča. Spoluhráč musí tvoju výzvu prijať.
  2. Čakáš, až začne hru.
  3. Spoluhráč hodí kockou a posunie sa o toľko polí, koľko mu padlo na kocke.
  4. Rieši úlohu. Ak sa mu podarí úlohu vyriešiť správne, získavá pohár. Ak úlohu nevyrieši, pohár nezíska.
  5. Na rade si ty. Hodíš kockou a posunieš sa o toľko polí, koľko ti padlo na kocke.
  6. Riešiš úlohu. Ak sa ti podarí úlohu vyriešiť správne, získaváš pohár. Ak úlohu nevyriešiš, pohár nezískaš.
  7. Pri hraní sa preskakujú polia s úlohami, kde niekto získal pohár.
  8. V prípade, že stúpiš na pole s pohárom vo farbe, ktorú už máš, a úlohu nevyriešiš, o pohár prídeš. Ak úlohu splníš, pohár ti zostáva.
  9. Takto sa striedate. Víťazom sa stane ten, kto získa všetky poháre ako prvý. Potom hra končí.

Prajem veľa šťastia a nech vyhraje ten lepší z vás.

Hra Preteky proti kamarátovi

Herný plán tvorí pretekárska dráha s poľami. Pod každým poľom je iná úloha.