Učitelia a rodičia
Chceš hrať? Prihlás sa a vyber si spoluhráča.

Rieš úlohy


Keď chceš hrať proti kamarátovi, musíš sa najprv prihlásiť.

Ako riešiť úlohu:

Tvojou úlohou je dôjsť do cieľa ako prvý a zvíťaziť tak nad spoluhráčom. Cestou plníte rôzne úlohy. V hre sa striedate. Spoluhráč začína ako prvý.

  1. Zvoľ si spoluhráča.
  2. Spoluhráč musí tvoju výzvu prijať. Čakáš, až sa pustí do hry.
  3. Spoluhráč hodí kockou a posunie sa o toľko polí, koľko mu padlo na kocke.
  4. Rieši úlohu. Musí ju vyriešiť, inak sa vráti na pôvodné pole.
  5. Na rade si ty. Hodíš kockou a posunieš sa o toľko polí, koľko ti padlo na kocke.
  6. Riešiš úlohu. Musíš ju vyriešiť, inak sa vrátiš na pôvodné pole.
  7. Takto sa striedate. Víťazom sa stane ten, kto dorazí ako prvý do cieľa. Potom hra končí.

Prajem veľa šťastia a nech vyhraje ten lepší z vás.