Učitelia a rodičia

Rieš úlohy


Typ úlohy:

Všetky úlohy

Ako riešiť úlohu:

Tvojou úlohou je získať všetky poháre ako prvý a zvíťaziť tak nad Georgínou. Cestou plníte rôzne úlohy. V hre sa striedate. Georgína začína ako prvá.

  1. Georgína hodí kockou a posunie sa o toľko polí, koľko jej padlo na kocke.
  2. Rieši úlohu. Ak sa jej podarí úlohu vyriešiť správne, získava pohár.
  3. Keď úlohu nevyrieši, pohár nezíska.
  4. Potom hádžeš kockou ty.
  5. Na hracom pláne sa posunieš o toľko polí, koľko padlo na kocke.
  6. Riešiš úlohu. Ak sa ti ju podarí vyriešiť správne, získaš pohár.
  7. Keď úlohu nevyriešiš, pohár nezískaš.
  8. Pri hraní sa preskakujú polia, kde niekto získal pohár.
  9. V prípade, že stúpiš na pole s pohárom vo farbe, ktorú už máš, a úlohu nevyriešiš, o pohár prídeš. Keď úlohu splníš, pohár ti zostáva.
  10. Takto sa striedate. Víťazom sa stane ten, kto získa všetky poháre ako prvý. Potom hra končí.

Prajem veľa šťastia a nech vyhraje ten lepší z vás.

Hra Preteky proti Georgíne

Herný plán tvorí pretekárska dráha s poľami. Pod každým poľom je iná úloha.