Učitelia a rodičia

Rieš úlohy


Typ úlohy:

Všetky úlohy


Ako riešiť úlohu:

Tvojou úlohou je dôjsť do cieľa. Cestou budeš plniť rôzne úlohy.

  1. Hodíš kockou.
  2. Na hracom pláne sa posunieš o toľko polí, koľko padlo na kocke.
    1. Ak sa dostaneš na modré pole, ideš riešiť úlohu. Keď ju vyriešiš, zostaneš na mieste. Keď ju nevyriešiš, vraciaš sa späť na pole, odkiaľ si prišiel.
    2. Ak skončíš na zelenom poli, automaticky sa posunieš vpred po rebríku alebo šmykľavke. Aby si sa nemusel vracať na pôvodné miesto, musíš opäť vyriešiť úlohu.
    3. Ak skončíš na červenom poli, vrátiš sa po šmykľavke alebo rebríku späť. V tomto prípade žiadnu úlohu neriešiš.
  3. Rovnakým spôsobom postupuješ ďalej. Hra končí, až dôjdeš do cieľa.

Prajem veľa šťastia a nech sa ti podarí prísť do cieľa čo najrýchlejšie.

Hra Rebríky

Herný plán tvoria dva domy s poľami. Niektoré polia sú spojené rebríkom alebo šmykľavkou. Pod každým poľom je iná úloha.