Učitelia a rodičia

Rieš úlohy


Typ úlohy:

Všetky úlohy


Ako riešiť úlohu:

Tvojou úlohou je dôjsť do cieľa. Cestou budeš plniť rôzne úlohy.

  1. Hodíš kockou.
  2. Na hracom pláne sa posunieš o toľko polí, koľko padlo na kocke.
  3. Riešiš úlohu.
  4. Musíš úlohu vyriešiť, inak sa vrátiš na pôvodné pole.
  5. Takto hádžeš kockou a posúvaš sa dopredu, až sa dostaneš do cieľa. Potom hra končí.

Prajem veľa šťastia a nech sa ti podarí prísť do cieľa čo najrýchlejšie.