Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Nájdi na mape vybranú nížinu, rovinu, kotlinu alebo podolie.

Ukážka úlohy

Označ na mape nížinu, rovinu, kotlinu alebo podolie Podunajská rovina.

Riešenie úlohy

Označ na mape nížinu, rovinu, kotlinu alebo podolie Podunajská rovina.

Rieš úlohy