Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Urči nížinu, rovinu, kotlinu alebo podolie podľa slepej mapy.

Ukážka úlohy

Ktorá nížina, rovina, kotlina alebo podolie je vyznačené na tejto slepej mape?

     

Riešenie úlohy

Ktorá nížina, rovina, kotlina alebo podolie je vyznačené na tejto slepej mape?

Podunajská rovina

Rieš úlohy