Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Nájdi na mape vybrané pohorie, vrchy, vrchovinu.

Ukážka úlohy

Označ na mape pohorie, vrchy, vrchovinu Kremnické vrchy.

Riešenie úlohy

Označ na mape pohorie, vrchy, vrchovinu Kremnické vrchy.

Rieš úlohy