Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Urči pohorie, vrchy, vrchovinu podľa slepej mapy.

Ukážka úlohy

Ktoré pohorie, vrchy, vrchovina sú vyznačené na tejto slepej mape?

     

Riešenie úlohy

Ktoré pohorie, vrchy, vrchovina sú vyznačené na tejto slepej mape?

Revúcka vrchovina

Rieš úlohy