Učitelia a rodičia

Ako riešiť úlohu:

Nájdi na mape vybraný kraj.

Ukážka úlohy

Označ na mape kraj Košický.

Riešenie úlohy

Označ na mape kraj Košický.

Rieš úlohy